ŽENA A HORMÓNY s medzinárodnou účasťou

3. - 4. 11. 2023, Hotel Patria, Štrbské Pleso

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová
Telefón: +421 905 411 511

Registrácia je ukončená.