ŽENA A HORMÓNY s medzinárodnou účasťou

3. - 4. 11. 2023, Hotel Patria, Štrbské Pleso

Informácie

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH.
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
Eva Kobelová

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Eva Kobelová
Tel.: +421 2 686 73 679
Email: kobelova@pe.unb.sk
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
Antolská 11, 851 07 Bratislava

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Progress CA s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová
Tel: +421 905 411 511
Email: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK

PRIAMO NA ÚČET SGPS.
NUTNÁ REGISTRÁCIA VOPRED NA www.gynendo2023.sk

Členovia SGPS a ČGPS50,-  EUR
Nečlenovia SGPS a ČGPS70,-  EUR
Spoločná večera
50,-  EUR

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na prednáškach, kongresové materiály.

Bankové spojenie pre úhradu kongresového poplatku:
Názov účtu: SGPS
Variabilný symbol: dátum konania konferencie (03112023)
Adresa banky: Tatra banka a.s., Bratislava
IBAN: SK48 1100 0000 0026 6345 5128
SWIFT:TATRSKBX
Účel platby: Žena a hormóny 2023+meno a priezvisko, nie meno ambulancie.
(Príklad: Žena a hormóny 2023, Ján Slezák).

  • prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku
  • registračné poplatky sú nevratné

UBYTOVANIE


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Patria ****
103,- EUR
126,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane DPH a raňajok. Mestský poplatok vo výške 2,- EUR / osoba / noc nie je v cene zahrnutý. Ubytovanie je možné si objednať len online, prostredníctvom prihláškového formulára cez www.gynendo2023.sk najneskôr do 30.09.2023.

Po stanovenom termíne nebude možné garantovať voľné izby. Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky.
Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie s dodržaním termínu splatnosti.
Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 30 9. 2023 podliehajú storno poplatkom.

AKTÍVNA, PASÍVNA ÚČASŤ

Prihlásiť sa možno online na web stránke kongresu www.gynendo2023.sk

ABSTRAKTY

Posielajte najneskôr do 10. 10. 2023 na e-mailovú adresu: kobelova@pe.unb.sk

SPOLOČENSKÝ PROGRAM

03. 11. 2023 – spoločná večera, cena vstupenky 50,-  EUR
Záujem o spoločnú večeru prihlasujte online na web stránke kongresu www.gynendo2023.sk najneskôr
do 15.10.2023. Pri registrácii na mieste už nie je možné objednať vstupenku na spoločnú večeru.

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE

Mužská sexualita
Sex a zdravie ženy
Menopauzálna hormonálna liečba

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
prezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti
prezident Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
predseda Sekcie gynekologickej endokrinológie a klimaktéria SGPS
prezident Slovenskej spoločnosti pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu

KREDITY

Podujatie je zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME
s pridelením kreditov.

DOLEŽITÉ WWW STRÁNKY

www.gynendo2023.sk
www.sgps.sk
www.ssema.sk
www.progress.eu.sk